Sauna fińska 2016-11-14T23:07:24+00:00

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z SAUNY!


SAUNA KOEDUKACYJNA CZYNNA  OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 18.00-22.00


W POZOSTAŁE GODZINY ORAZ W WEEKENDY MOŻLIWOŚĆ REZERWACJI (POWYŻEJ CZTERECH OSÓB)


Sauna to miejsce, w którym panuje wysoka temperatura i wysoka lub niska wilgotność (w zależności od rodzaju sauny), w którym spędza się od kilku do kilkunastu minut. Pobyt w saunie ma właściwości poprawiające krążenie. Po pobycie w saunie bierze się zwykle kąpiel w chłodnej wodzie. Sauna najpopularniejsza jest w Finlandii, Estonii, Łotwie, Litwie, a także w Rosji, odgrywa w tych krajach ważną rolę społeczną. Sauny były budowane przez Słowian i ludy fińskie (przodków m.in. dzisiejszych Finów i Estończyków) od niepamiętnych czasów.

Wskazania

 • Przewlekłe choroby takie jak: napięcie mięśni grzbietu, przewlekłe reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.
 • Obturacyjne choroby płuc: astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenie oskrzeli, przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • Choroby kardiologiczne: nadciśnienie w I i II stadium (nieustalone), niedrożność tętnic obwodowych (I i II stopień wg Fontaine), dusznica bolesna naczynioruchowa, zawał serca (nie wcześniej niż 6 miesięcy po incydencie).
 • Ogólne wskazania: dla poprawy wydolności (podnosi wydolność w sportach wytrzymałościowych) i ogólnego stanu zdrowia, jako środek hartujący przy obniżonej odporności.
 • Anoreksja.
 • Depresja oraz inne zaburzenia na tle nerwowym (po konsultacji z lekarzem)
 • Bóle reumatyczne, ale nie neuropatyczne

Przeciwwskazania

 • Reumatoidalne: w ostrym stanie reumatycznym.
 • Pulmonologiczne – infekcje: przeziębienie, gruźlica, ostry stan astmatyczny.
 • Kardiologiczne: niewydolność serca, krążenia i wieńcowa ze stenokardią spoczynkową, niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego[10] oraz inne choroby serca i nadciśnienie (najlepiej korzystać po konsultacji z lekarzem).
 • Inne: ciąża, ostre stany zapalne, wrzody, guzy, ogniska zakażenia (np. przy bólu zęba), choroby weneryczne, padaczka[9], jaskra, stulejka, impotencja, daltonizm i inne (wskazana jest konsultacja z lekarzem). Korzystanie z sauny nie jest jednak przeciwwskazane u większości osób z chorobą niedokrwienną serca.
 • Nadużywanie alkoholu, kokainy, kac.
 • Ortopedyczne: osoby posiadające implanty np. endoproteza stawu biodrowego.
 • Niedawno przebyte zabiegi chirurgiczne.
 • Przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sauna

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY

 1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem.
 2. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika obsługi.
 3. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik obsługi.
 4. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
 5. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
 6. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 7. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
 8. Zaleca się korzystanie z sauny dwa razy w tygodniu dla poprawy wydolności organizmu.
 9. Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.
 10. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.
 11. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 12. Z sauny należy korzystać w kostiumie bawełnianym oraz w ręczniku.
 13. W czasie nagrzewania ciała należy stopniowo przemieszczać się z ław niższych na wyższe w zależności od tolerancji organizmu.
 14. W czasie korzystania z sauny należy dążyć do rozluźnienia mięśni i osiągnięcia jak największego odprężenia psychicznego: należy zachować spokój i ciszę.
 15. Po zakończeniu korzystania z sauny podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała nie jest zalecane używanie mydła.
 16. Na teren sauny zabrania się:− wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,
  − wykonywania zabiegów kosmetycznych,
  − hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
  − wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
  − wnoszenia napojów alkoholowych,
  − nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
  − palenia tytoniu,
  − niszczenia i uszkadzania wyposażenia.
 17. Po pobycie nie zaleca się wysiłku fizycznego.
 18. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie zgłosić to pracownikom recepcji
 19. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:− bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,
  − osobom z chorobami krążenia,
  − osobom chorującym na cukrzycę,
  − osobom nietrzeźwym,
  − kobietom ciężarnym,
  − kobietom w czasie menstruacji.
 20. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 21. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.
 22. Fitness Club nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.