Siłownia 2016-11-14T23:07:24+00:00

Treningi sportowe i zajęcia fitness to nie tylko sposób na zgubienie zbędnych kilogramów i ukształtowanie sylwetki. To też nowy, zdrowy styl życia, dzięki któremu zachowasz młodość, witalność i doskonałą kondycję przez długie lata. Przyjdź i przekonaj się, że sport i fitness nie muszą być nudne i męczące.Weź ze sobą motywację i chęć do zmian

Najlepszym wyznacznikiem jakości usług są zadowoleni klienci. My mamy ich bez liku. Różni ich wiele – wiek, płeć, zawód, styl życia, sposób spędzania wolnego czasu. Jednak połączyło ich jedno – pragnienie zmiany, zrzucenia kilogramów, sportowa pasja.

Zapraszamy do nowo otwartego Fitness Clubu – Piękni i Zdrowi. Proszę zapoznać się z naszą bogatą ofertą propagującą zdrowy tryb życia. Na siłowni nie pozostajecie państwo sami. Do państwa dyspozycji są zawsze wykwalfikowani instruktorzy, którzy pokażą jak ćwiczyć bezpiecznie i efektywnie. Dostosują program ćwiczeń do państwa kondycji i możliwości ruchowych. Siłownia  męska, fitness (zumba, step, ATB, sztuki walki, aerobic, zajęcia TANECZNE DLA DZIECI, CROSS FIT), trening personalny, sauna, dietetyk, sklep z suplementami.

Siłownia

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

 1. Siłownia czynna jest codziennie: poniedziałek – piątek w godz. 7.00-22.00 sobota – 10.00-18.00, niedziela i święta w godz.10.00-16.00
 2. Korzystanie z siłowni jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem i pod nadzorem instruktora.
 3. Podstawą do korzystania z siłowni jest posiadanie aktualnej wpłaty.
 4. Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
 5. Wejście na siłownie możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym.
 6. Obowiązkowo należy korzystać z ręcznika podczas ćwiczeń.
 7. W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.
 8. Obsługa siłowni ma prawo odmówić wstępu na siłownie osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ćwiczeń, a w szczególności obuwia.
 9. Obsługa ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy regulamin lub przepisy prawa, nawet jeżeli korzystanie z siłowni zostało przez te osoby opłacone i niewykorzystane.
 10. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna (na prośbę obsługi klient ma obowiązek okazać dokument potwierdzający tożsamość).
 11. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na siłownie jakichkolwiek dodatkowych przedmiotów np. urządzeń rejestrujących, szklanych naczyń i butelek.
 12. Fitness Club nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach oraz w innych miejscach na terenie siłowni.
 13. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po wstępnym instruktażu.
 14. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.
 15. Osoby korzystające z siłowni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni.
 16. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.
 17. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami instruktora w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali.
 18. Zabrania się rzucania obciążeniami
 19. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia – wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać instruktorowi.
 20. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
 21. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 22. Nie wskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.
 23. Ćwiczenia z większym obciążeniem wykonywać przy asekuracji drugiej osoby lub instruktora.
 24. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko w sposób zalecony przez instruktora..
 25. Do prowadzenia ćwiczeń/szkoleń na siłowni i urządzeniach siłowni uprawnieni są przede wszystkim trenerzy i instruktorzy mający stosowne uprawnienia.
 26. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni.
 27. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiada opiekun grupy oraz rodzice.
 28. Fitness Club nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.
 29. Osoby naruszające niniejszy regulamin lub zakłócające porządek publiczny, będą usuwane z siłowni.
 30. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu siłowni.
 31. Wszystkie skargi i wnioski należy składać recepcji Fitness Clubu